Pożyczka Indywidualny Firma Rolnik
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Oddzial
Kwota pożyczki
Okres spłaty
 
 
 
Zgadzam się   Nie zgadzam się
 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Pożyczka Gotówkowa Sp. z o.o. oraz Pożyczka Gotówkowa Operator Sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów związanych z działalnością Pożyczka Gotówkowa Sp. z o.o., w tym również dla celów promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r.Nr133poz.883 z późniejszymi zmianami). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych innym instytucjom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.